top of page

Ankietowanie

 

      Autorskie ankiety, przygotowane przez zespół projektowy, przeprowadzone zostały wśród młodzieży naszego zespołu szkół, a także szamotulanek i szamotulan pomiędzy 1 a 5 listopada 2018 roku i dotyczyły stanu wiedzy ankietowanych na temat muzułmańskiego kręgu kulturowego oraz ich nastawienia do muzułmanek i muzułmanów. 

    Wyniki badania pokazały, że ankietowani w większości nie znają osób wyznających islam. Ich skojarzenia ze słowami „,muzułmanka”, ”muzułmanin” są raczej negatywne, zaś stosunek
do muzułmanek i muzułmanów obojętny lub także negatywny. Wynika to przede wszystkim z braku lub niepełnej wiedzy na ich temat oraz z poczucia zagrożenia ze strony wyznawców islamu.

   Badanie ankietowe nadało jeszcze większy sens naszym projektowym inicjatywom. Sądzimy bowiem, iż działania edukacyjne i możliwość lepszego poznania kultury muzułmańskiej pomogą ograniczyć negatywne nastawienie społeczeństwa do najmłodszej religii monoteistycznej.

a11.jpg
a22.png
a33.png
a55.png
a44.png

Oprac. Maria Idziak

bottom of page