top of page

Warsztaty edukacji globalnej

"Ja w świecie, ja o świecie"

 

       Jedną z naszych pierwszych inicjatyw, realizowanych w ramach projektu, były warsztaty „Ja
w świecie, ja o świecie”, przeprowadzone przez edukatorki i edukatorów ze stowarzyszenia „Jeden Świat”, które działa w Poznaniu od 1994 roku i jest polskim oddziałem prawie stuletniej międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI). Misją stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju oraz porozumienia między ludźmi.

       Zajęcia w formie warsztatowej odbyły się 31 października 2018 roku i skierowane były nie tylko do członkiń grupy projektowej, ale także do uczennic oraz uczniów klas 1 i 2 liceum ogólnokształcącego. Wprowadziły nas w trudną tematykę zjawisk i współzależności globalnych, przede wszystkim pokoju na świecie, praw człowieka oraz migracji przymusowych. Dały konkretną wiedzę, poszerzyły horyzonty, skłaniając do refleksji i samodzielnego wnioskowania. Dodatkowym atutem warsztatów był fakt, że - z uwagi na obecność edukatorek obcojęzycznych - zostały przeprowadzone w języku angielskim, co miało pozytywny wpływ na rozwój naszych kompetencji językowych.

     Warsztaty w szkole zostały poprzedzone szkoleniem dla kadry nauczycielskiej, mającym
na celu wsparcie pracy dydaktycznej nauczycielek poprzez poszerzenie ich wiedzy
i kształcenie nowych umiejętności.

2 (2).jpg
7 (1).jpg

fot. Magda Prętka

bottom of page