top of page

„Tolerancja. Pomost między kulturami” 

     

    W październiku 2018 roku rozpoczęłyśmy realizację kolejnego, samodzielnego projektu edukacyjnego o nazwie „Tolerancja. Pomost między kulturami”. 

     Zdobywając i promując wiedzę na temat tego, co inne - tym razem na temat wielowiekowej historii, tradycji i kultury tatarskiej oraz muzułmańskiego kręgu kulturowego - chciałybyśmy  budzić w sobie i naszym otoczeniu wrażliwość na odmienność kulturową, obyczajową i religijną. Wierzymy, że dzięki temu uda nam się burzyć krzywdzące stereotypy i stawiać trwałe fundamenty życzliwego porozumienia między ludźmi. Jednocześnie pragniemy pokazać, że „inne” nie oznacza wcale „obce”. Muzułmanie i muzułmanki, polscy Tatarzy i Tatarki, są częścią naszego dziedzictwa kulturowego od ponad 600 lat i stanowią część naszego społeczeństwa.

bottom of page