top of page

Historia mówiona, 

czyli spotkanie z imamem

1 (1).JPG

 

       Historia mówiona pomyślana została przez nas jako edukacyjne spotkania międzykulturowe stanowiące jednocześnie narzędzie przeciwdziałania dyskryminacji.

    Spotkanie z Youssefem Chadidem - imamem poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej, dyrektorem Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego, przewodniczącym Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP - odbyło się 21 listopada 2018 roku i miało postać wykładu połączonego z dyskusją na temat reguł życia społecznego muzułmanek i muzułmanów, obyczajowości, kultury, języka arabskiego, religii muzułmańskiej. W spotkaniu udział wzięli uczniowie i uczennice liceum ogólnokształcącego oraz technikum.

5bfd9290428f5_o,size,933x0,q,70,h,dba777

fot. Magda Prętka

IMG_20190318_091305.jpg

Wpis imama

w szkolnej księdze pamiątkowej

bottom of page