top of page

Samokształcenie uczennic oraz uczniów, a także doskonalenie zawodowe nauczycielek i nauczycieli


   Uczennice i uczniowie, zmotywowani projektowymi inicjatywami, samodzielne zdobywają wiedzę i pozyskują materiały, służące (między innymi) przygotowaniu szkolnej ekspozycji, będącej zwieńczeniem projektu.

 • lektura materiałów ze zbiorów bibliotek i prywatnych, dotyczących między innymi muzułmańskiego kręgu kulturowego, reguł życia społecznego, obyczajowości, kultury, języka arabskiego, religii muzułmańskiej, sztuki kulinarnej;

książki.jpg
 • research internetowy;

 • poszukiwanie świadków historii i osób związanych z kulturą tatarską i kręgiem kultury muzułmańskiej.
   

      W ramach poszerzania wiedzy i kompetencji kadry nauczycielskiej, wspierającej pracę uczniów

  w projekcie, nauczycielki wzięły udział w formach doskonalenia zawodowego:

 • szkoleniu przeprowadzonym przez stowarzyszenie „Jeden Świat”, które odbyło się  25 października 2018 roku i obejmowało najważniejsze obszary tematyczne  edukacji globalnej oraz metody ich wprowadzania;

 • szkoleniu „Komunikacja międzypokoleniowa - radzenie sobie w sytuacjach trudnych w kontaktach
  z uczniami i rodzicami”, przygotowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, które odbyło się 17 listopada 2018 roku. Doskonalenie dotyczyło kompetencji kluczowych z punktu widzenia komunikacji międzypokoleniowej  i poruszania w pracy z uczennicami i uczniami tematów ważnych
  i trudnych;

 • II Kongresie Praw Obywatelskich, który odbył się w dniach 14-15 grudnia 2018 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. W centrum zainteresowania uczestniczek znalazły się sesje dotyczące poszanowania praw człowieka i godności ludzkiej, a także wielokulturowości i tolerancji w kontekście kształcenia młodych ludzi.

     Biblioteka szkolna, z uwagi na nasze działania, wzbogaciła swój księgozbiór, nabywając książki nawiązujące swoją tematyką do poruszanych w projekcie zagadnień. Pozycje te służyć będą samokształceniu uczennic i uczniów oraz nauczycielek i nauczycieli.

DSC04976.JPG
IMG_20190319_122858.jpg
bottom of page