top of page

Ekspozycja

   W ramach projektu edukacyjnego „Tolerancja. Pomost między kulturami” w przestrzeni szkolnej czytelni przygotowałyśmy  wyjątkową ekspozycję prezentującą polskich Tatarów
oraz szerzej - muzułmański krąg kulturowy.

     Zasadniczym jej elementem była wystawa plansz "Tradycje
i współczesność Tatarów – polskich muzułmanów",  która powstała w 2017 roku na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (koordynatorem zadania był Wydział Dyplomacji Historycznej, Departament Dyplomacji Publicznej

i Kulturalnej). Realizatorami wystawy są Muzeum Podlaskie

w Białymstoku oraz Muzułmański Związek Religijny w RP. Naszą czytelnianą ekspozycję tablice wzbogaciły dzięki uprzejmości ich twórczyń - pań Lucyny Lesisz oraz Barbary Pawlic-Miśkiewicz.

 Dwadzieścia ciekawie opracowanych plansz prezentowało bogatą historię osadnictwa Tatarów
na ziemiach polskich (w tym udział Tatarów
w działaniach polskiego wojska) aż po współczesność. Znaleźć na nich można było ponadto liczne informacje o religii, a także obyczajach i tradycjach tatarskich.

DSC05528.JPG
DSC04965.JPG

  W skład naszej ekspozycji weszły również eksponaty wypożyczone z Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu, m.in. Koran, tradycyjne męskie ubrania, nakrycia głowy oraz obuwie, ręcznie zdobione pojemniki, w których przechowuje się proszek służący do zdobienia brwi
i rzęs, a także specjalne nici o szczególnej liczbie koralików, używane w celu chwalenia Boga.

    Dzięki uczennicom oraz uczniom naszej szkoły, a także dzięki młodzieży z innych szkół (która odwiedziła nas w trakcie marcowych drzwi otwartych) w przestrzeni szkolnej czytelni pięknie się zazieleniło się. Młodzi ludzie, przyklejając na gałęziach liście, na których wypisywali wyrazy i myśli związane z szacunkiem dla drugiego człowieka, wspólnie stworzyli drzewo tolerancji. 

    Zwieńczeniem ekspozycji były stworzone przez uczennice
i uczniów naszej szkoły arabeski. Zmierzyliśmy się
z wymagającą niezwykłej precyzji formą popularnego
w krajach arabskich ornamentu na warsztatach plastycznych przeprowadzonych przez absolwentkę poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, nauczycielkę zajęć artystycznych w naszym zespole szkół - panią Ewelinę Ładzińską-Kłaczkiewicz.
 

DSC05531.JPG
DSC05191.JPG
DSC04949.JPG
15.jpg

  Ku naszemu zadowoleniu ekspozycja znalazła również odbiorców wyjątkowych. 15 marca 2019 roku podziwiali ją dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich,
a także jego współpracownicy, którzy odwiedzili naszą szkołę w ramach programu spotkań regionalnych w Wielkopolsce. 21 marca 2019 roku wystawę obejrzeli przedstawiciele polskiej mniejszości tatarskiej - Państwo Bogdanowiczowie
z Kruszynian. W scenerii naszej ekspozycji poznawałyśmy tradycje i obyczaje tatarskie, o których ciekawie opowiadali nam pani Dżenneta i pan Mirosław. 25 marca 2019 roku odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu (m.in. jego dyrektor, imam poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej - Youssef Chadid). Prócz zachwytu na twarzach zwiedzających wystawę nierzadko malowało się również wzruszenie.

GALERIE

bottom of page